• Pobočka SSAKI pri Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov (URIVP) Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach , http://web.tuke.sk/uraivp/ssaki/