Pobočka pri Katedre počítačov a informatiky FEI TUKE

Poslaním pobočky je podpora rozvoja kybernetizácie a informatizácie spoločnosti na Slovensku a v rámci teritoriálneho pôsobenia pobočky. Pobočka organizuje odborno-vzdelávacie podujatia v rámci vlastnej organizácie alebo ako spoluorganizátor s inými organizáciami, ďalej vykonáva poradenskú a propagačnú činnosť, zabezpečuje kontakty a spoluprácu s domácimi a zahraničnými organizáciami a spoločnosťami zameranými na podobnú odbornú činnosť a osobitne podporuje zapájanie sa študentov do činnosti SSAKI.

Hlavnou akciou organizovanou pobočkou je Medzinárodná vedecká konferencia Informatics.

Pobočka sa taktiež podieľa na organizácii podujatia Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku.

extrapolácie2019

Predsedníctvo pobočky

  • Ing. William Steingartner, PhD., Ing.-Paed.IGIP (predseda)
  • Ing. Martina Dragošeková (tajomník)
  • Ing. Štefan Korečko, PhD.