Poslaním pobočky je podpora rozvoja kybernetizácie a informatizácie spoločnosti na Slovensku a v rámci teritoriálneho pôsobenia pobočky. Pobočka organizuje odborno-vzdelávacie podujatia v rámci vlastnej organizácie alebo ako spoluorganizátor s inými organizáciami, ďalej vykonáva poradenskú a propagačnú činnosť, zabezpečuje  kontakty a  spoluprácu s  domácimi a  zahraničnými  organizáciami a spoločnosťami  zameranými na podobnú odbornú činnosť a osobitne podporuje zapájanie sa študentov do činnosti  SSAKI.

Hlavnou akciou organizovanou pobočkou v roku 2019 je Medzinárodná vedecká konferencia Informatics’2019, https://informatics.kpi.fei.tuke.sk/.

Pobočka sa taktiež podieľa na organizácii podujatia Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku, http://www.extrapolacie.sk/2019/.Predsedníctvo pobočky

  • Ing. William Steingartner, PhD., Ing.-Paed.IGIP (predseda)
  • Ing. Martina Dragošeková (tajomník)
  • Ing. Štefan Korečko, PhD. (člen)