SSAKI
EN

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

SSAKI je občianske združenie s poslaním podpory rozvoja kybernetizácie a informatizácie spoločnosti na Slovensku, vytvárania podmienok pre účelné spájanie individuálnych a skupinových odborných záujmov členov SSAKI a ich združení. SSAKI je členskou organizáciou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.

Aktuality

Akcie a podujatia

Akademik Ivan Plander bol medzinárodne uznávaným odborníkom a významným priekopníkom a expertom v oblasti kybernetiky a informatiky, preto sa medaila udeľuje občanom Slovenskej republiky za významné výsledky vedy a výskumu v oblasti informatiky a aplikovanej kybernetiky a prínosy k rozvoju informatiky a aplikovanej kybernetiky na Slovensku.
Medzinárodné fórum, ktoré každé dva roky dáva priestor vedcom, expertom v informatike a odborníkom v novovznikajúcich oblastiach na prezentáciu originálnych výsledkov výskumu, zdieľanie skúseností a výmenu myšlienok o prenose teoretických konceptov do reálneho života.
23—25. november 2022
Celoslovenské podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovesku.